Arbeidsmiljøloven

Arbeidstvistloven

Ferieloven

Lønnspliktloven

Allmenngjøringsloven

Forskrift -2005 Allmenngjøringsloven