Pensjon og forsikring

Innskuddspensjon

I Aker Solutions er det etablert tjenestepensjon for de ansatte. Oprinnelig som en ytelsebasert avtale, men fra og med juli 2008 ble dette en innskuddsbasert pensjon hvor selskapet innbetalte 5% på lønn fra 1 til 6G og 8% på lønn fra 6 til 12G. Fra Juli 2016 ble satsene endret til 5,5% fra 1 til 7,1G og 9% fra 7,1 til 12G.  1G er kr. 96883 kroner fra 1. mai 2018. 


I forkant av endringene av satser i 2016 ble det nedsatt et partssammmensatt utvalg som gikk gjennom pensjonsvilkårene i konsernet. Det ble utarbeidet en rapport innholdene en anbefaling som ble fremlagt for konsernstyret i slutten av 2015 og endringene  ble vedtatt med virkning fra juli 20|6


Endring i uførepensjonsdekningen og investeringsprofilene


Fra 1. januar 2019 forbedres uførepensjonsdekningen og investeringsprofilene som brukes i innskuddspensjonsordningen blir endret.
Endringene i uførepensjonsdekningen vil ha betydning for:
- ansatte som blir syke (uføre) fra 2019 og fremover
- alle nye ansatte fra 1. januar 2019

Oppsummering av endringene fra 1.1.2019 DNB forvalter i dag innskuddene og den enkelte kan selv aktivt bestemme risikoprofil på sine innskudd. Se DNB's nettsider for mere informasjon.


Kompensasjonsordningen


Ved overgangen fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon ble det forhandlet frem en kompensasjon for de ansatte som individuellt beregnet kommer dårligere ut med innskuddsordningen.


Beregningene er basert på ulike parameter som du kan lese mer om i denne presentasjon av kompensasjonsordningen.DNB nettløsing for Aker Solutions ansatte

Som en del av forvaltingsavtalen med DnB har de ansatte både innsyn og administrasjon av  innskuddsordningen og detaljert oversikt over sine avtaler.  Ved bruk av "Bank-ID" kan den ansatte logge seg på nettportalen på både jobb og hjemme-PC.

På nettsidene har den ansatte oppdatert oversikt og kan endre investeringsprofil på sine innskudd og foreta beregninger av fremtidig pensjon. Skriv inn din bruker-ID som er ditt personnummer. Dersom du ikke er bankkunde i DNB trykker du på lenke merket "pålogging med bank-ID fra annen bank."  Logg på Dnb nettside.


NAV sine nettsider om pensjon

nettsidene til NAV er det en egen samleside om pensjon og AFP. Her finner du også lenker for å logge deg på "Din pensjon" som er en nettjeneste som gir deg informasjon om din alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon. I Din pensjon kan du planlegge egen pensjon og søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk. Nå er også det nye regelverket for alderspensjon inkludert i tjenestenFor LO-organiserte:

Foredrag om AFP og Sluttvederlagsordningen - april 2015

LO's egne nettsider om pensjon finner du her.

Informasjonsbrosjyre om ny AFP finner du her.


LOfavør

(www.lofavor.no) LOfavør er et omfattende fordelsprogram for deg som er medlem av et LO-forbund. Forsikringer er en sentral del av tilbudet.
Her er en presentasjon av de ulike forsikringene og medlemsfordelene som er en del av LOFavør.