Hovedkonferansen

Hovedkonferansen 2017 for LO-klubbene i Aker Solutions konsernet ble gjennomført 11. og 12.  på Quality Expo Hotel, Fornebu. 

Her kan du lese  beretniningen for det konsernfaglige samarbeidet i perioden 2016 - 2017.

Program for Hovedkonferansen 2017

Valg på Hovedkonferansen 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kan du lese  beretningen for det konsernfaglige samarbeidet i perioden 2015 - 2016.

Program for Hovedkonferansen 2016

Valg på Hovedkonferansen 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovedkonferansen 2015 for LO-klubbene i Aker Solutions konsernet ble gjennomført 17. og 18. mars  på Quality Expo Hotel, Fornebu.

Her kan du lese  beretningen for det konsernfaglige samarbeidet i perioden 2014 - 2015.

Program for Hovedkonferansen 2015

Valg på Hovedkonferansen 2015Hovedkonferansen
 
Hovedkonferansen er det øverste organ i det konsernfaglige samarbeidet for LO i Aker Solutions. Hovedkonferansen samles en gang per år og velger konserntillitsvalgte, arbeidsutvalg, kontrollkomite, valgkomite og Aker Solutions representanter til Europeisk Samarbeidsutvalg og til Arbeidsutvalget i Aker ASA.

Hovedkonferansen godkjenner også regnskap for felleskassen og vedtar retningslinjer og vedtekter i forbindelse med det konsernfaglige samarbeidet.