Arbeidsutvalget 2018 -2019

Arbeidsutvalget (AU) for LO-klubbene i Aker Solutions konsernet er sammensatt av konserntillitsvalgt, vara konserntillitsvalgt og ytterligere 1 representant fra Hovedutvalget. Arbeidsutvalget har det daglige ansvaret for det konsernfaglige arbeidet i Aker Solutions ASA. AU velges formelt av Hovedkonferansen og består av totalt 3 medlemmer.

Hovedkonferansen i 2018 har valgt AU bestående av:


  Atle Teigland
Konserntillitsvalgt – leder
Aker Solutions ASA
 
Epost: atle.teigland@akersolutions.com
Priv.epost: atle.teigland@haugnett.no
Telefon:
Mobil: +47 909 68 829
Telefon privat: 53 43 16 10
Postadresse: Snarøyveien 36, Box 169, 1364 LYSAKER


  Oddvar Hølland
Klubbleder, Fellesforbundet & vara konserntillitsvaglt
Aker Egersund AS
 
Epost: oddvar.holland@akersolutions.com
Priv.epost:
Telefon: +47 51 46 94 74
Mobil: +47 958 44 589
Telefon privat: +47 51 43 83 56
Postadresse: Hovlandsveien 160, 4370 EGERSUND


  Arne Rødby
Klubbleder, Fellesforbundet
Aker Solutions Tranby
 
Epost: arne.rodby@akersolutions.cim
Priv.epost:
Telefon:
Mobil: +47 991 29 546
Telefon privat:
Postadresse: