< Tilbake
Forbedret uførepensjon
(16.01.2019) Fra 1. januar 2019 forbedres uførepensjonsdekningen og investeringsprofilene som brukes i innskuddspensjonsordningen blir endret.


Endringene i uførepensjonsdekningen vil ha betydning for:
- ansatte som blir syke (uføre) fra 2019 og fremover
- alle nye ansatte fra 1. januar 2019» Her finner du en oppsummering av endringene

Les mer om tjenestepensjonen i Aker Solutions på våre egne sider