< Tilbake
Valg på Hovedkonferansen 2018
(22.04.2018) Hovedkonferansen for LO-klubbene i Aker Solutions har som en av mange oppgaver å gjennomføre valg til sentrale verv og posisjoner.


Følgende ble enstemmig valgt på årets konferanse:
Konserntillitsvalgt
2 år 2018-20 - Atle Teigland

Vara konserntillitsvalgt
1 år 2018-19 - Oddvar Hølland

Valgkomiteen ønsket at ved valg av nestleder 2019 så velges denne for to år slik at leder og nestleder velges hvert annet år. Dette for å unngå valg på begge posisjoner samme år.


AU Aker Solutions for 1 år

1. Konserntillitsvalgt
2. Vara konserntillitsvalgt
3. Arne Rødby, Tranby


Kontroll og Revisjonskomitè 1 år – 3 pers

Klubbleder Tranby / Kasserer El&IT / Kasserer Reisegruppe FF


Valgkomite – 1 år

1. FF Halvor Been
2. EL&IT Ole Andreas Heitlo
3. IE Tommy Angeltveit
4. FLT Edith Bjerkan - leder


Innstilling fra Hovedkonferansen til AU Aker ASA 1 år

1. Konserntillitsvalgt Aker ASA Atle Tranøy
2. Konserntillitsvalgt AKSO Atle Teigland
3. FLT & HK – Felles Aker Edith Bjerkan


Konsern AMU

Konserntillitsvalgt AKSO – Atle Teigland

Konsern BU
(ihht samarbeidsavtalen skal alle forbundsområder ha en rep.)

EL&IT Leif Egil Thorsen Vara: Ole Andreas Heitlo
IE Tommy Angeltveit Vara: nesteleder TBN
FLT Edith Bjerkan Vara: Else Carr
FF Halvor Been Vara: Kurt Johansen


VARA KHVO

Knut Olav Halvorsen foreslås gjenvalgt som vara KHVO