< Tilbake
Valg på Hovedkonferansen 2017
(23.03.2017) Hovedkonferansen 2017 for LO-klubbene i Aker Solutions konsernet ble gjennomført 13 og 14 mars på Quality Hotel Expo på Fornebu. Folgende valg ble gjort:


    Valg på Hovedkonferansen for LO-klubbene i Aker Solutions  2017

          Aker Solutions - Konserntillitsvalgt

Konserntillitsvalgt Leder                                 Atle Teigland               2016-2018 (ikke på valg)

1. Vara                                                             Arild Håvik                 2017-2018

2. Vara                                                             Oddvar Hølland          2017-2018

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Arbeidsutvalget Aker Solutions       (tillegg til konserntillitsvalgt) 1 år

AKSO FF                                                       Arild Håvik                 Vara Oddvar Hølland

AKSO EL&IT                                                Leif-Egil Thorsen        Vara Ole A. Heitlo

AKSO IE                                                        Tommy Angeltveit      Vara Kent Johnsen

AKSO Funksjonærer                                      Anne Tysdal Egaas     Vara Edith Bjerkan

 

Hovedutvalget får fullmakt til å velge AU- dersom vedtak av endring av AU vedtas.

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Kontroll og Revisjonskomitè 1 år

Klubbleder Tranby (HU-rep)                          Arne Rødby

Kasserer   EIT - EL&IT

Kasserer Reisegruppe FF

 

Vedtak: Enstemmig valgt

Permanent Valgkomitè 1 år

Anne Tysdal Egaas (leder)

Halvor Been                           

Tommy Angeltveit

Alf Jørgensen

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Innstilling fra Hovedkonferansen til Arbeidsutvalg Aker ASA

1. Kons.tillitsv Aker    ASA                            Atle Tranøy

2. Kons.tillitsvalgt AKSO                              Atle Teigland

4. FLT&HK    (felles Aker)                            Fellestillitsvalgt Edith Bjerkan

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Innstilling fra Hovedkonferansen til Felles GWC – Globalt  Samarbeidsutval - Aker ASA

Representant

1. Kons.tillitsv Aker    ASA                            Atle Tranøy    

2. Kons.tillitsvalgt AKSO                              Atle Teigland

3. Vara Konserntillvalgt AKSO                     Arild Håvik

4. Klubbleder FF Egersund                            Oddvar Hølland         

 

Vara

1. Tommy Angeltveit

2. Leif Egil Thorsen

3. Halvor Been

 

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Konsern AMU:  (i tillegg til konsern HVO og konsern HVO vara)

Atle Teigland

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Konsern BU: (i tillegg til Konserntillitsvalgt)

EL&IT: Leif-Egil Thorsen                  IE: Tommy Angeltveit

FLT:Edith Bjerkan                             FF: Oddvar Hølland. Vara: Arne Rødby

 

Vedtak: Enstemmig valgt

Atle Teigland

Vedtak: Enstemmig valgt

 

Konsern BU:

EL&IT: Leif-Egil Thorsen                  IE: Tommy Angeltveit

FLT: Edith Bjerkan                             FF: Oddvar Hølland. Vara: Arne Rødby

 

Vedtak: Enstemmig valgt